Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le salut en roumain. Différences de genre dans l’emploi des formules de salutation

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XIV (1), Secțiunea Philologia Perennis, p. 83-95
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

1Mirela AioaneFormule de salut în limbile romaniceAUI, LI, 15-192005pdf
1Domenico PolloniOsservazioni sul sistema dei saluti nel romeno contemporaneoRRL, XXXVIII (4), 3231993
1Tatiana Slama-CazacuConceptul de “bunăcuviinţă” şi formulele care îl exprimă în limba românăALIL, XXX, 4131985pdf
html
8Marica PietreanuSalutul în limba română
Studiu sociolingvistic
Editura Științifică și Enciclopedică1984
2Tatiana Slama-CazacuFormule de politețe în limba română: structură și funcții (I)SCL, XXXIV (3), 2371983

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: