Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relaţii paradigmatice şi strategii cognitive în discursul ştiintific

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 10, p. 55
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • Our study aims at synonymy as one of the paradigmatic relations having implications upon the uniqueness of the sense, as well as upon the scientific discourse. The sources of the terminological synonymy, the typology, are aspects to be viewed from two perspectives: descriptive, statical, by presenting the types of equivalences, and functional, by presenting the dynamics of the synonymic relations, a perspective that implies setting the equivalence specific factors, limits etc.
  • Studiul nostru vizează sinonimia ca relaţie paradigmatică cu implicaţii asupra unicităţii sensului ca şi asupra discursului ştiinţific. Sursele sinonimiei terminologice, tipologia, sunt aspecte care pot fi percepute din două perspective: descriptive, statice, prezentând tipurile de echivalenţe şi respectiv funcţionale, prezentând dinamica relaţiilo sinonimice, o perspectivă ce implică stabilirea factorilor specifici, a limitelor etc.
Cuvinte-cheie:paradigmatic relations, lexical-semantic units, synonymy, terminology, typology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

193Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
270Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
125Ferdinand de SaussureCurs de lingvistică generalăEditura Polirom1998

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: