Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Scurt istoric al cercetărilor care atestă existenţa supinului românesc

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 9, p. 98
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:
  • The aim of this article is to present the major contributions to the study of the Romanian supine, underlining the main aspects regarding this non-finite verbal form and the way approaches have developped throughout the years. We couldn’t, of course, include all sources, making thus a selection.
  • Scopul acestui articol este acela de a prezenta contribuţiile majore la studiul supinului românesc, subliniind aspectele esenţiale privind această formă verbală nepredicativă şi felul în care abordările s-au dezvoltat de-a lungul anilor. Nu putem, evident, include toate sursele, astfel încât am recurs la o selecţie.
Cuvinte-cheie:
  • Supine, Participle, preposition, morpho-syntactic behavior, mixed characteristics
  • supin, participiu, prepoziţie, comportament morfosintactic, caracteristici mixte
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Cristina Corla-HanțSubiectul construit prepoziţional în limba românăPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html

Referințe în această publicație: 24

9Gabriela Pană DindeleganDin nou despre participiu și supin. Câteva precizăriSCL, LVIII (1), 163-1732007html
7G. G. NeamțuObservations sur le statut morphologique du participe et du ‘supin’ en roumainStudia UBB, LI (2)2006
372Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
2Marcela CiorteaSupinul în “Divanul” lui Dimitrie CantemirAUA, 6 (3), 162-1682005html
12Rodica NagySintaxa limbii române actuale
Unităţi, raporturi şi funcţii
Institutul European2005
119Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
265Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
56Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
35Constantin FrâncuConjunctivul românesc și raporturile lui cu alte moduriCasa Editorială „Demiurg”2000
87Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
204Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
129D. D. DrașoveanuTeze și antiteze în sintaxa limbii româneClusium1997
40Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
41Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
1Ioan N. BîteaObservații pe marginea unor construcții cu supinLR, XXXVI (5), 3771987
212Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
3Gabriela Pană DindeleganStructura sintactică Nominal + Adverb (sau Adjectiv) + SupinLR, XXXI (1), 51982
43Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
15Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Verbul
Junimea1976
80Ion Coteanu (coord.)Limba română contemporanăEditura Didactică și Pedagogică1974; 1985
77Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
3Valeria Guțu RomaloUn procedeu distribuțional de delimitare a paradigmelorSCL, XV (1), 591964
3Alexandru GraurTautologia în limbăSCL, XIII (4), 4431962
5Gheorghe BulgărDespre locuțiunile romînești de tipul: pe alese, de mînecate, pe nevăzuteSCL, XI (3), 3951960

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: