Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pluralul feminin în -e/-i la nivel dialectal

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXVI, p. 59-68
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The feminine plural in -e/i at dialectal level]
The present article discusses an issue that is specific to Romanian language morphology – means of marking the plural for feminine nouns ending in in Dacoromanian subdialects (the XIXth – XXth centuries).
In spite of the richness of existing posibilities (endings, vowel and consonant phonetic alternances), the Romanian subdialects highlight, in this domain as well, an evident unity.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 10

2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
3Martin MaidenMorfologia flexionară a pluralului românesc şi aşa-zisul „neutru” în limba română şi în graiurile româneştiSIL5, 322015pdf
171Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
25Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
151Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
196Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
5Grigore BrâncușGraiul din MunteniaLR, XXII (1), 371973
76Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
9T. DinuGraiul din Țara OltuluiGS, I (1), 1071923

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: