Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Les langues et les cultures dans l’espace traductif

Autor:
Publicația: Atelier de traduction, 21, p. 63
p-ISSN:2344-5610
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:This article presents some thoughts on translation as a synergetic system of interaction between languages and cultures. They are reflected in the concept of translation space as defined by the author. The essence of this concept consists in mastering the harmonic-translation philosophy by the translator, which results in generating a qualitative target text.
Cuvinte-cheie:translation, translation space, synergy, harmony
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: