Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Su alcuni valori della congiunzione deca in alcune versioni dell’Apostol del secolo XVI

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Secțiunea Limbi și Literaturi străine, II, Secțiunea Studies in Comparative Linguistics, p. 95
p-ISSN:1841-961X
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:[Asupra unor valori ale conjuncţiei deca în versiunile Apostolului din secolul al XVI-lea]
Discuţia noastră încearcă să arate că vrom. deca este rezultatul unei compuneri a două elemente gramaticale avînd valori multiple. Dat fiind caracterul suplu al instrumentelor gramaticale, posibilităţile acestora de a reda variate relaţii generează treceri neaşteptate, greu demonstrabile pe cale ştiinţifică, însă reale în planul evoluţiei limbii. Punctul de plecare al unei acţiuni fiind cu uşurinţă conceput drept cauză a acelei acţiuni, unirea dintre de şi ca s-a făcut în scopul exprimării unor sensuri cerute de situaţii reale de comunicare în care trebuia redată valoarea ‘dacă aşadar’, unde de semnifică ‘dacă’ – o condiţie pentru ca acţiunea să se iniţieze –, iar ca semnifică ‘aşadar’ – ceea ce exprimă succesiunea şi consecinţa, concepte strîns legate de categoria timpului. Sensul temporal a rămas pregnant o vreme, însă în momentele în care cauzele erau conţinute au ieşit la iveală aceste valori. Tocmai nuanţele devenite secundare în urma acestei alăturări au fost promovate ulterior, ajungîndu-se la actualul dacă. Considerăm că acest mod de a concepe relaţiile dintre fenomene a dus la confuzia post hoc, ergo propter hoc care stă la baza valorilor multiple ale acestei forme.

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].