Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Numele în Biblie

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 165-179
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Deosebit de complex şi de variat, avînd numeroase implicaţii de ordin lingvistic, conceptual şi cu profunde urmări la nivel spiritual, procesul numirii în Biblie este în măsură să reflecte multiple aspecte ale mentalităţii de la baza acestei scrieri. Din numeroasele situaţii de numire care apar în Biblie decurge o multitudine de aspecte care generează o varietate de tipologii. La rîndul lor, acestea marchează, cu destulă coerenţă, trăsăturile fundamentale pe care produsul unei spiritualităţi le are, produs care decurge în mod organic din acea spiritualitate. Proporţiile impuse de studiul de faţă au făcut ca, în cele ce urmează, să extragem şi să analizăm doar cîteva aspecte, care pot fi considerate relevante în înţelegerea substratelor procesului de numire.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 11

Referințe în această publicație: 1

62Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: