Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Funcţiile pragmatice ale pronumelui în limba română vorbită actuală

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LI, p. 57-62
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The article discusses several problems of the personal and demonstrativ pronoun, namely the deictic pronoun. One of the reasons for which this article treats the issues of deixis from the perspective of pragmatic linguistics is the fact that the system of deictic elements is the place where language meets reality. The contextual character is one of the fundamental features of natural languages, as well as one of the central relationships among language, perception and knowledge. What is communicated through a message depends on the linguistic shape of the message, the characteristics of the situation of communication in which the speaker and the interlocutor are, and, in general, on the common knowledge of extralinguistic reality owned by the protagonists during the communication act.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 3

10Luminița Hoarță-CărăușuPragmalingvistică
Concepte şi taxinomii
Editura Cermi2004
2Paula GherasimSignification et interprétation des déictiques dans le discoursAUI, XLIX-L, 2452003-2004
89Liliana Ionescu-RuxăndoiuConversaţia: structuri şi strategii
Sugestii pentru o pragmatică a românei vorbite
All1995; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: