Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Structuri negative în variantele teritoriale daco-române

Autor:
Publicația: Limba română, LXV (4), Secțiunea Gramatică, p. 465-474
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Negative structures in territorial variants of Daco-Romanian]
In Romanian the main negators are nu and nici. Nu < lat. non is the sentence negative marker in all variants of Romanian. Nu takes part in forming constant negative patterns. The powerful negative valence as a sentence negative marker shows itself for instance when used in order to form negations to relative constructions with infinitive or subjunctive and also in the negative imperative 2nd person plural. In old Romanian nici carries a double valency as both a sentence negative marker and an intensifier. In modern standard Romanian and in territorial variants of Daco-Romanian nici loses the valency of a clausal negator and only carries the single valency of an negation intensifier. Therefore bi-clausal structures where the first clause has the negative marker nu (i.e. [NegatorNU + Vfinite form] + [NegatorNICI + Vfinite form]) in the ancient texts are no more used in modern standard Romanian or in dialectal Romanian. On the other hand binary negative structure with nici are extending while also integrating negative sentences with the negative marker nu (i.e. [nici [NegatorNU + Vfinite form] + nici [NegatorNU + Vfinite form]].)
Cuvinte-cheie:
  • negator, marcator propoziţional, intensificator, concordanţă negativă, tipar negative
  • negator, sentence negative marker, intensifier, negative concord, negative pattern
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

60Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
59Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
6Adina DragomirescuConcordanța negației în limba română vecheDinamica, 2192008
170Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
126Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
175Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
13Georgeta CiompecObservații asupra exprimării negației în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-leaSCL, XX (2), 1971969
181Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
7I. RizescuCu privire la dubla negație în limba romînăSCL, XIV (4), 4711963
48Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: