Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Anticiparea pronominală în română – originea și evoluția fenomenului

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XIII (1), Secțiunea Philologia Perennis, p. 65
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:[Pronominal Anticipation in Romanian – the Origin and Evolution of the Phenomenon]
The pronominal anticipation of the direct and indirect object in the Romance languages, especially in Balkan and Iberian Romance, seems to have appeared analogically to the pronominal repetition, introduced in the word order. It is also specific to the Balkan Sprachbund (possibly, under the influence of Balkan-Romance), where it is even more consequent and frequent, mainly in Macedonian, Aromanian and Albanian. The pronominal anticipation was registered in old Romanian already, yet it began to be avoided in literary Romanian, notably in formal (legal, scientific) and religious texts. However, in the contemporary written language, it becomes more consequent, or even compulsory, and also more frequent, due to the extension of the semantic criteria of its usage, especially in case of the indirect object. This also applies to the religious language, which can be easily demonstrated by the comparison of the successive Bible translations from the last centuries.
Cuvinte-cheie:clitic doubling, pronominal anticipation, Romanian
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

170Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
112Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
3Ion CoteanuAnticiparea complementului prin pronume, o regulă gramaticală nouă?LR, XII (3), 2421963
133Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: