Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Modalitățile optativ-deziderativă și evaluativă în structura enunțului

Autor:
Publicația: Limba Română (Chișinău), XXVII (3), Secțiunea Limba română azi, p. 38
p-ISSN:0235-9111
Editura:Revista „Limba Română”
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:The possibilities of rendering different types of modalities can be elucidated on the basis of their semantic content, updated through the structural models of sentence structure. The option for certain expressive moods takes place depending on the communicative intention of the transmitter and the concrete communicative situation. From stated perspective, the optative-desiderative, evaluative-axiological modalities present interest, between which can be attested tangencies.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

3Mirela-Ioana BorchinValorile modale ale conjunctivuluiAUT, XLV, 73-922007pdf
html
10Paula GherasimSemiotica modalităților
O analiză contrastivă româno-franceză
Casa Editorială „Demiurg”1997

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: