Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Restricţii semantice privind transformările diateziale

Autor:
Publicația: Revistă de lingvistică și știință literară, LI (1-2), Secțiunea Semantica limbii, p. 67
p-ISSN:0236-3119
Editura:Academia de Științe a Moldovei
Locul:Chișinău
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

206Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
42Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
43Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
3Dana ManeaConsiderații asupra verbelor fals tranzitiveSCL, XLI (4), 3331990
215Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: