Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (II)

Autor:
Publicația: Limba Română (Chișinău), XXVII (1), Secțiunea Itinerar lexical, p. 197-204
p-ISSN:0235-9111
Editura:Revista „Limba Română”
Locul:Chișinău
Anul:
Rezumat:Bugeac, the southern part of Bessarabia, has a thousand years-old history. This region has been inhabited by a permanent and sedentary population, the Geto-Dacian, the Romanians on river Prut, the Romanian that left for future generations a priceless treasure of our national history and culture. Bugeac’s toponymy, the subject of this study, is a part of the millennial Romanic patrimony.
Cuvinte-cheie:anthroponymy, composition, diachronic, derivation, ethnonyms, hydronyms, oiconyms, oronyms, synchronyms, toponyms
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

104Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: