Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Quand c’est pareil, ce n’est pas identique. Quelques réflexions sur l’expression de l’identité / ressemblance avec des adjectifs

Autor:
Publicația: Studii de lingvistică, 3, p. 81-105
Identité, ressemblance, analogie: regards croisés
p-ISSN:2248-2547
Editura:Facultatea de Litere din Oradea
Locul:Oradea
Anul:
Rezumat:In this article, we analyse a small family of adjectives which express identity and resemblance. We aim to prove that, in general, they do not differ from other standard adjectives, but they have, by way of their semantic content, a possibility of anaphoric sense and play a role in discourse organization.
Cuvinte-cheie:adjectives, identity, resemblance, anaphora, discourse
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: