Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Bouyei word formation

Autor:
Publicația: Studii de lingvistică, 2, Secțiunea Varia, p. 45-58
p-ISSN:2248-2547
Editura:Facultatea de Litere din Oradea
Locul:Oradea
Anul:
Rezumat:The Bouyei language is divided into three vernaculars, the southern vernacular, the central vernacular and the southwestern vernacular. This paper aims to describe the lexicology of the southern vernacular of the Bouyei language focusing on word formation process. Bouyei words are formed by affixing, compounding and reduplicating. First, the affixation consists of prefixing and suffixing. Infixing is not found in this language. Second, the compound is divided into the semantic and syntactic compound. Finally, the reduplication is divided into the simple and complex reduplication. The simple reduplication is normally used to emphasize the meaning of the root or to indicate plurality.
Cuvinte-cheie:Bouyei grammar, Bouyei word formation, Bouyei word structure, Bouyei language, affixation
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 1

40David CrystalA Dictionary of Linguistics and PhoneticsBlackwell1985; 1991; 1997; 2003; 2008

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: