Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

About places and their therapeutic properties topical appellatives derived with suffixes from plant names in Romanian language

Autor:
Publicația: The Proceedings of the International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”. Section: Language and Discourse, 4, p. 79-86
p-ISSN:2069-3389
Editura:“Petru Maior” University Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 16

1Diana Boc SînmărghiţanDiminutive and augmentative suffixes in the Romanian language. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 8, 579-5842016pdf
html
20Ioan PătruțStudii de onomastică româneascăEditura Clusium2005
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
24George GiugleaCuvinte românești și romanice
Studii de istoria limbii, etimologie și toponimie
Editura Științifică și Enciclopedică1983
48Vasile C. IonițăNume de locuri din BanatFacla1982
9Ilie DanToponimie și continuitate în Moldova de NordEditura Junimea1980
3M. HomorodeanÎntre toponimie, folclor și arheologieCL, XXIV (1), 331979
1Ilie DanCu privire la raportul dintre toponimie și istorieCL, XXI (1), 51976
4Elena CarabuleaCîteva observații asupra diminutivării substantivale pe baza DLRSCL, XXVI (4), 3351975
1Ioan PătruțDespre structura și originea hipocoristicelor slaveCL, XVIII (1), 751973
8Emil PetroviciAdjective posesive slave în -j- ca toponimice pe teritoriul R.P.R.SCL, IV, 631953
3Ștefan PașcaContribuții toponomasticeDR, XI, 601948pdf
84Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
23Nicolae DrăganuToponimie și istorieEditura Ardealul1928
120Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
81Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: