Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O descriere structurală sincronica nouă a formelor flexionare de imperativ

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIV, Secțiunea Gramatică, p. 149-156
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:L’article propose un nouveau type de description structurale synchronique des formes flexionnelles du mode impératif. Le principe général de description fait appel à la forme et à la fonction et envisage les différences phonologiques entre les formes flexionnelles qui appartiennent à la même catégorie grammaticale.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: