Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note privind unele construcţii condiţionale (I)

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIV, Secțiunea Gramatică, p. 139-147
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The study aims at revealing that the conditional inference, as the prototypical instantiation of conditionality, could be studied in relation with two other important phenomena, namely the emphatic insistence and the temporal perspective.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

382Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
270Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
99Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
31Vasile ȘerbanSintaxa limbii române
Curs practic
Editura Didactică și Pedagogică1970
68Tudor VianuStudii de stilisticăEditura Didactică și Pedagogică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: