Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Altmann, Altermann, Oltmann(s). Namengeografische Aufschlüsse zur Bedeutungsdifferenyierung der Familiennamen

Autor:
Publicația: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIV, Secțiunea Geografie lingvistică, p. 131-137
p-ISSN:1221-8448
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:With the help of modern name geography, each surname and its variants can be set apart. Overall, this can be used to differentiate between main and secondary meanings in the case of family names. Nevertheless, the name geography has its limits and cannot account for all possible situations.
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: