Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Semnele la români

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LIII
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:On analyse les significations des signes dans les croyances populaires roumaines. L`interprétation este justifié par des textes roumains appartenant à des différentes périodes historiques et chez différents écrivains roumains, comme par exemple Grigore Ureche, Miron Costin, Mihai Cantacuzino.
Cuvinte-cheie:signes, anthropologie, croyances populaires roumaines
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].