Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Istoria literară şi aspectele ei metodologice contemporane

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LIII
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article underlines some of the main contemporary theories about literary history, from René Wellek and Austin Warren to Gianni Vattimo, G. Genette, Paul Ricoeur, Richard Rorthy,Virgil Nemoianu and Antoine Compagnon`s theories. The main diference with the theories expressed before the 2nd World War is the transformations concerning the criteria of evaluation the literary field. The social criteria undergoes a major transformations, becoming one of the central piece in the new way of evaluating the literary field. One of the resons was the complete change of the paradigms of civilisation, the concept of „new humanism” developed by Vattimo illustrating this change. In the field of history of literature new concepts like fragmentary, the essentialsm vs. constitutive criteria are operating because this major change of social paradigm.
Cuvinte-cheie:literary history, social criteria, literary paradigm, fragmentary
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].