Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra factitivelor (cauzativelor) româneşti

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LIII
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans cet étude, on a essayé d’établir le lieu des factitifs dans les classifications des verbes. En ce qui concerne les types de factitifs, on considère que la construction analytique avec l’opérateur “a face” représente la construction factitive prototypique. La structure thématique des constructions factitives est un important argument pour l’interprétation de l’opérateur “a face” comme un opérateur qui a souffert un procès de semi-grammaticalisation, ce qui représente une situation similaire aux opérateurs factitifs du français, de l‘espagnol et de l’italien.
Cuvinte-cheie:causation directe et indirecte, construction factitive analytique, factitif prototypique, opérateur factitive, structure argumentale, topicalisation factitive, transformation prélexicale
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].