Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Teoria scenariilor semantice ale umorului

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LIV
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:Cet article fait une esquisse de la théorie linguistique des scénarios sémantiques (Raskin et Attardo) et essaie de mettre en évidence, en employant et en analysant des blagues, les atouts et les points faibles, en ajoutant diverses opinions théoriques qui contribuent à clarifier certains aspects controversés.
Cuvinte-cheie:humour, scénarios sémantiques, mécanismes logiques, sets, graphes
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].