Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Limba veche şi „jocurile” poeziei moderne

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LIV
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article approaches the work of Nichita Stănescu, one of the most important modern poets of postwar Romania. Open to various language experiments, that announce the appearance of the Romanian postmodernism in the last two decades of the 20th century, Nichita Stănescu is a protean artist, a master of “language games”. The article describes the impact of the old language on his poetry, as well as its stylistic effects.
Cuvinte-cheie:stylistic analysis, modern postwar Romanian poetry, postmodern language games
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].