Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verbe cu obiect direct neexprimat în română

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LIV
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:The paper examines the conditions under which it is allowed to omit direct objects in Romanian. The analysis reaches the conclusion that, like in other languages, in Romanian there are four main types of constructions which allow for the direct object deletion: constructions with null anaphora, constructions in which the verb bind empty variables, constructions in which the empty variable is bound by a hidden operator (in Heim’s style) and constructions with empty cumulative direct object. The general conclusion is that the phenomenon of unexpressed direct object cannot by explained by a single device, as it is hypothetized in the Romanian transformational literature which analyzed the phenomenon extensively.
Cuvinte-cheie:verb, direct object, lexical semantics; lexical generalization
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].