Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Continuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I)

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, XII (1), p. 117
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 16

4Dana-Luminița TeleoacăInterferențe lingvistice „sacru/profan” în spațiul romanicSCL, LXIII (1), 73-942012html
3Dana-Luminița TeleoacăAspecte ale transferului termenilor religioși în botanică și zoologieSCL, LI (1), 2052000
31Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
3. Noi contribuții
Clusium1999
57Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
60Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
2José Luis PensadoConcordancias léxicas entre el gallego y el rumanoRRL, XXXV (4-6), 3531990
4Victoria PopoviciCuvintele latine păstrate numai în română: probleme de etimologieSCL, XXXIX (2), 1571988
140Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
47I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
218Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
151Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
217Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
152Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
5J. JudSur l’histoire de la terminologie ecclésiastique de la France et de l’Italie (avec 7 cartes)RLiR, X, 1-621934pdf
142Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
67Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: