Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Perspective și probleme ale teoriei prototipului
  • Prospects and problems of prototype theory

Autor:
Publicația: Diacronia, 4, A53
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • În paralel cu cercetările întreprinse asupra aplicării teoriei prototipului la chestiuni privind schimbarea semantică (concretizate, în cele din urmă, în apariția monografiei mele din 1997, Diachronic Prototype Semantics [Semantica diacronică a prototipului]), mi-am îndreptat în cîteva rînduri atenția asupra clarificării teoretice a noțiunii de prototipicitate ca atare (și a noțiunii înrudite de polisemie). În acest articol încerc să introduc o oarecare sistematicitate în multiplele utilizări ale noțiunii de „prototipicitate”, trasând o distincție între două axe de clasificare încrucișată. În primul rînd, disting între două fenomene structurale cruciale ce stau la baza efectelor prototipicității: flexibilitatea (adică absența unor granițe și demarcații precise) și saliența (adică diferențele de dominanță structurală). În al doilea rînd, sugerez că ambele fenomene de prototipicitate pot fi identificate la un nivel intensional (nivelul definițiilor) și la un nivel extensional (nivelul referenților). Clasificarea încrucișată realizată în acord cu cele două axe evidențiază patru tipuri principale de efecte ale prototipicității.
  • Parallel to the research that I did on the application of prototype theory to questions of semantic change (which eventually resulted in my Diachronic Prototype Semantics monograph of 1997), I paid attention on a number of occasions to the theoretical clarification of the notion of prototypicality as such (and of the related notion of polysemy: see the second section of this collection). In the paper reprinted here, I try to bring some systematicity into the many uses of the concept ‘prototypicality’ by distinguishing between two cross-classifying dimensions. First, I make a distinction between two crucial structural phenomena underlying prototypicality effects: flexibility (i.e. the absence of clear boundaries and demarcations) and salience (i.e. differences of structural weight). Second, I suggest that both prototypicality phenomena may be found on an intensional level (the level of definitions) and on an extensional level (the level of referents). The cross-classification of the two dimensions defines four basic types of prototypicality effects.
Cuvinte-cheie:
  • lingvistică cognitivă
  • cognitive linguistics
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO