Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Excepţia, rezerva şi condiţia complexă. Una sau trei relaţii semantice?

Autori:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LVI
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:Souvent, les grammaires mélangent les critères dans les descriptions proposées pour différents phénomènes linguistiques. C’est le cas pour les relations sémantico-syntaxiques. Nous proposons une analyse fine de la classe des exceptions, fait qui montre l’existence de plusieurs (sous) catégories relationnelles logico-sémantiques dans cette classe.
Cuvinte-cheie:catégories relationnelles logico-sémantiques, exception, réserve, la condition complexe
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].