Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Pe marginea tiparului flexionar i-e – ii (în diftong): albie – albii, manie - manii

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LVI
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:L’auteur présente l’histoire d’un model flexionnel des noms féminins en roumain (i-e-ĭ: albie-albii, manie-manii), qu’il suivit en évolution, à partir du couche étimologique des mots hérités du latin jusqu’à nos jours. On présente sa position extrêmement forte dans le système actuelle du roumain, et on examine les conséquences de cette position sur l’ensamble du système nominal.
Cuvinte-cheie:noms féminins, roumain, système nominal
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 1

47Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].