Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

„Folosul de obşte” – un concept etic fundamental al barocului răsăritean

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LVI
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:As a remarkable reification, in the European Orient, of the Byzantine concept of polytheia (connected to the Renaissance Western construct), the “community profit” has simultaneously represented an ethical target and a “screening” of interpretation, an educational aim suggested to fellow beings and a criterion of evaluation. This “screening” has assisted the writers of the Romanian countries to examine important aspects of the political, social, cultural approach, to survey serious life themes (monarchs’deeds particularly), to distribute praise and blame, to build – literary speaking – the encomium or the discrediting text.
Cuvinte-cheie:European Orient, polytheia, “the community profit”
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].