Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

L’intonation stylisée

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LVII
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:Notre but est de présenter chronologiquement les principaux articles et études sur les clichés mélodiques, en montrant le rôle de l’intonation stylisée (cliché mélodique) dans l’identification et l’interprétation des séquences ludiques. Nous avons essayé d'amplifier la signification de l’intonation dans le langage émotif recrée et d’élargir la définition des clichés mélodiques apparaissant dans un cadre ludique. Nous avons proposé une extension de la définition, en ajoutant les reprises ludiques qui gardent le contour intonatif de base, en lui détournant la fonction initiale.
Cuvinte-cheie:intonation, stylisation, langage spontané recréé, cadre ludique
Limba: franceză
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].