Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Descrierea operei de artă în romanele lui Camil Petrescu

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LVIII
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:I intend to show how Camil Petrescu uses art description (ekphrasis) in order to associate different symbolic values to his characters: by comparing Ella to a madonna and Emilia to La Goulue, a famous cabaret dancer, Rubens´s Venus, or to nudes painted by Picasso or Favorv (in Fred Vasilescu´s vision) and to Titien´s Lavinia (in Ladima´s eyes), Camil Petrescu proves to be among the first Romanian writers who understands the use of such a rhetorical device. As a theorist of the modern novel, Camil Petrescu could not have overseen the importance of ekphrasis (art description) in Proust´s novel. The Romanian novelist transforms the proustian technique of ”ekphrastic love” (Swan falls in love with Odette´s when he notices her resemblance to a Botticellian character). A secondary objective of this paper to show how Modernist art, and especially the Avant-garde, is reflected in Camil Petrescu´s novels.
Cuvinte-cheie:ekphrasis, art description, Romanian novel, Camil Petrescu, Proust
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].