Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Manifestele revistelor literare româneşti (1944-1947). Ofensiva polului heteronom al câmpului literar

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LVIII
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:This paper looks into the manifests of some important Romanian literary magazines that were published between 1944 and 1947. It follows Pierre Bourdieu’s sociological theory from Les Règles d’Art, emphasizing the subtle ideological process they were subject to. It concludes by drawing a map of the Romanian literary field in what concerns the magazines grouped around the heteronymous pole.
Cuvinte-cheie:manifest, autonomy, heteronomy, ideology, politics
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].