Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Comunicarea bona-fide vs. non bona-fide în discursul parlamentar românesc din secolul al XIX-lea

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LIX
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:Nous nous proposons, dans une approche pragma-rhetorique, de mettre en évidence le rôle discursif/ argumentatif des insertions humoristiques dans le discours parlementaire roumain de la fin du XIXème siècle. Nous considérons que la séparation entre la communication bona-fide et celle non bona-fide n’est qu’une distinction théorique, vu que la pratique discursive montre des glissements très fins et rapides d’un type de communication à l’autre.
Cuvinte-cheie:communication bona-fide, non bona-fide, humour conversationnel, humour conventionnel, argumentation
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].