Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Determinarea circumstanţială în limba română veche (1)

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VIII (1), p. 88
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Adverbial modifiers in Old Romanian language]
In the study is taken into consideration a particular problem of the Old Romanien syntax, that is the expression of so named „circumstantial complement”, as a part of sentence, in Romanian grammar terminology, corresponded, in fact, to “adverbial modifiers” in English grammar terminology, including, in a particular way, also several “prepositional objects”. In this article are studied only “the complements” of time, of place and of manner.
Cuvinte-cheie:
  • limba română veche, gramatică, complement circumstanțial
  • Old Romanian language, grammar, adverbial modifiers
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

166Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: