Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adverbele în -iş şi -âş. Inventarul şi câteva observaţii

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LXI, p. 85-100
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:La caractéristique de l’adverbe roumain de manière est son homonymie avec la forme de l’adjectif (au masculin/neutre singulier). Les adverbes dérivés (en -eşte, comme câineşte „comme un chien‟, creştineşte „chrétiennement‟, et en -iş et -âş, comme chiorâş litt. „aveuglement‟, furiş litt. „furtivement‟, lupiş „comme un loup‟) ne sont pas très nombreux et ont une fréquence assez réduite. Dans cet article, l’auteur examine les adverbes en -iş et -âş, qui ont comme base de la dérivation principalement des noms, puis des verbes et, en dernier lieu, des adverbes, des adjectifs, etc. Dans la première partie, on dresse la liste des unités adverbiales, en ajoutant des informations utiles à leur analyse (le sens, l’attestation, l’étymon, les locutions dans lesquelles elles entrent etc.). La deuxième partie contient des observations concernant le sens de ces adverbes, la diachronie et la circulation dans la langue; une attention particulière est portée sur le statut morpho-lexical des unités enregistrées dans les dictionnaires avec des valeurs adverbiale et nominale à la fois.
Cuvinte-cheie:adverbe dérivé; les suffixes -iş et -âş; locatif; relation adverbe − nom; groupe prépositionnel
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 12

14Iulia MărgăritComentarii etimologice și semantice
Note și articole
Editura Academiei2007
79Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
15Iulia MărgăritIpoteze și sugestii etimologice
Note și articole
Editura Academiei2005
69Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
54Ion I. RussuEtnogeneza românilor
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1981
20Claudia TudoseDerivarea cu sufixe în româna popularăEditura Universităţii1978
152Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
330Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
223August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
113Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
197Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
138Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: