Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Travelling back home

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LXI, p. 31-37
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:Scenographer, architect, gastrosopher, Sergiu Singer settled in Germany in the sixties. He returned after 1990, in constant travels to Bucharest, the city of some beautiful memories. He wrote about the city and took photos of the old buildings, publishing the books “Lavandă şi usturoi” [Lavender and Garlic] and “Pioneze şi hârtie albastră” [Push Pins and Blue Paper]. He travelled back to a city that once was his home and saw the world here through the eyes of his present, as well as through the eyes of his past. The distance between his memories and what he rediscovered is huge. And, though, something survived from the older day city. Hence, the travel was not only as a journey in space, but also a journey in time, to a world that no longer existed and that he rebuilt from cracks. Architectural, culinary cracks, commonplace or special memories.
Cuvinte-cheie:Sergiu Singer, architecture, Bucharest, Germany, collage
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: