Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

“Our Homeland, the text”: critical belonging and subversive e(a)sthetics in Norman Manea’s writings on exile

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LXI, p. 25-30
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:In his seminal essay of 1985, “Our Homeland, the Text”, George Steiner wrote: “The man or woman at home in the text is, by definition, a conscientious objector: to the vulgar mystique of the flag and the anthem, to the sleep of reason which proclaims „my country, right or wrong.” The aim of this essay is to explore, from the perspective opened by Steiner’s lines, Norman Manea’s sense of belonging, his attachment to the language-as-homeland, and his understanding of exile as a defining condition of the modern writer.
Cuvinte-cheie:homeland, belonging, exile, displacement, subversiveness, e(a)sthetics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: