Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Strategii ale moderatorului în talk-show-ul românesc ca practică discursivă. Principii, aplicaţii

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LXII
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:The current paper has as main goal to demonstrate that in talk-show as a discursive practice, namely an ongoing process of producing, transmitting and putting on air messages, the important strategy adopted and adapted by the producer is the one that moderator had in the trilogue. The research has compared the principles of setting the access to the scenario and the real tactics coordinated in the roles and relationships between the moderator and the guests in an efficient contact of communication.
Cuvinte-cheie:strategies in moderator verbal performances, talk-show as discursive practice, roles in principles and applications, trilogue
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].