Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verba dicendi care desemnează intensitatea vocii, în latină şi în română

Autor:
Publicația: Analele Universității din București. Limba și literatura română, LXII
p-ISSN:1220-0271
Editura:Editura Universității din Bucureşti
Locul:București
Anul:
Rezumat:In this paper, we analyze a group of verbs of saying which designate the intensity of voice, making a comparison between Latin and Romanian. We are interested in the way the two languages organize this lexical-semantic subclass. In Latin, the subclass analyzed is larger than in Romanian, due to composition with pre-verbs, particles attached to verbs in order to express different nuances of the original meaning or to enforce the primary verbs. The process of developing metaphorical meanings for expressing the idea of ‘saying in low/high intensity’ are quite similar in Latin and Romanian. A source of verbs that permit this transfer of meaning are verbs referring to animal sound. This contributes to the expressivity of the subclass.
Cuvinte-cheie:verba dicendi; intensity of voice; low intensity; high intensity; figurative development of meaning
Limba: română
Linkuri:

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].