Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fenomene fonetice în Evanghelia (1697) lui Antim Ivireanul

Autor:
Publicația: The Proceedings of the “European Integration - Between Tradition and Modernity” Congress, 5, p. 373-381
p-ISSN:1844-2048
Editura:Editura Universităţii „Petru Maior”
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

2Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. (II) ConsonantismulAUT, XLVIII, 1182010pdf
html
3Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. Observații asupra vocalismuluiTDR, I, 213-2212009pdf
html
174Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
88Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
218Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
151Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
78Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
80Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
187Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
97Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: