Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • O analiză semantică a vocii duale într-un stil literar
  • A semantic analysis of dual voice in a literary style

Autor:
Publicația: Diacronia, 3, A37
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Lucrarea își propune să dea seamă de vocea duală articulată de discursului indirect liber (DIL), un mod discursiv întrebuințat cu precădere în proza narativă pentru reprezentarea evenimentelor verbale și a evenimentelor mentale verbale sau nonverbale (vezi Oltean, 1993). Mai întîi vom discuta problema conceptualizării discursului indirect liber, fără însă a intra în detalii privind deosebirile dintre acesta și discursul direct (DD) sau cel indirect (DI) (vezi, pentru acest aspect, Ehrlich, 1990; McHale, 1978; Oltean, 1993). Apoi vom aborda problema vocii duale cuplate cu modul discursiv în discuție, mai apoi vom schița cadrul teoretic, iar în final vom descrie forma logică a unui fragment de DIL selectat din literatura narativă de limbă engleză, în scopul specificării valenței amintite a procedeului.
  • This article proposes an account of dual voice in free indirect discourse (FID), a point-of-view narrative style used mainly in literary narrative for the representation of verbal events, and of verbal or non-verbal mental events (see Oltean, 1993). First, it sums up in a nutshell the issue of what constitutes FID, without dealing in detail with what distinguishes it from “normal” indirect discourse and direct discourse (see, for this matter, Ehrlich, 1990; McHale, 1978; Oltean, 1993). Next, it addresses the issue of dual voice associated with this discourse mode, after which it gives an outline of the analytical framework. Finally, it provides a description for an FID sentence selected from English literary prose, with a view to furnishing evidence for its dual nature.
Cuvinte-cheie:
  • voce duală, discurs
  • dual voice, discourse
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO