Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Superlativul în vechi texte româneşti

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, II, p. 490-497
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Societatea Română de Dialectologie
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:We came up with the idea for this article as we observed the remarks made by past-time grammarians in their books that the superlative had the two values we know about, relative and absolute, and that the latter was expressed by means of two to five markers. Since the present day researchers appreciate that Romanian has a lot more ways to indicate the highest degree of intensity, we wondered whether there wasn’t more in the language that wasn’t taken into consideration by specialists. So, we searched the 16th and 17th century texts to prove ourselves right: there were many modalities to show the intensity of adjectives and adverbs.
Cuvinte-cheie:
  • superlativ, mărci ale intensității, grade de comparație, vechi texte românești, gramatică
  • superlative, intensity markers, degrees of comparison, old Romanian texts, grammar
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 17

171Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
26Ioan Caproşu, Elena Chiaburu (ed.)Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei
I (1429-1750), II (1751-1795), III (1796-1828), IV (1829-1859)
Casa Editorială „Demiurg”2008-2009
174Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
112Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
59Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
II. Sintaxa
Institutul European2001, 2002; 2009
89Corneliu DimitriuTratat de gramatică a limbii române
I. Morfologia
Institutul European1999, 2000; 2009
209Dumitru IrimiaGramatica limbii româneEditura Polirom1997; 2000; 2004; 2008
131Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
69Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
125Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
180Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
59Mirela Teodorescu, Ion Gheție (ed.)Manuscrisul de la IeudEditura Academiei1977
88I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
1Theofil SimenschyStudii sintactice. Aspecte ale genitivului posesiv şi partitivALIL, XIX, 51968pdf
html
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
136Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
99Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: