Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alternanţe vocalice secundare în flexiunea verbală românească. Tipuri istorice şi repartiţia lor în graiurile dacoromâne (I)

Autori:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, II, p. 262-293
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția a II-a, Cluj-Napoca, 10–11 septembrie 2015
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu, Adrian Tudurachi; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Societatea Română de Dialectologie
Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cluj-Napoca
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 10

12Dorin UrițescuSincronie și diacronie
Fonetismul unor graiuri din nordul Banatului
Editura Clusium2007
14Luminița BotoșineanuGraiul de pe valea superioară a Someșului MareAlfa2007
83Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
172Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
75Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
189Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
178Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
184Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
117Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: