Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din ținutul Săcelelor

Autor:
Publicația: Grai și suflet. Revista Institutului de Filologie și Folklor, IV (2), p. 310
Editura:Atelierele SOCEC&CO
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 1

1Iulia MărgăritCaltaboş, cartaboş – propunere etimologicăLR, LXIII (1), 132014pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].