Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Alexandru Graur şi şcoala lingvistică românească de cultivare a limbii

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 25 (2), Secțiunea Limbă și comunicație, p. 149-154
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:The issue of idiomatic accuracy is of major importance to Alexandru Graur’s work. The article examines his main works in the field, as well as his contributions to the development of a genuine Romanian school of linguistics, whose representatives were the products of his influence.
Cuvinte-cheie:Alexandru Graur, norm and norm deviation, idiomatic accuracy, error, linguistic innovation
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

79Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
66Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: