Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Sur la terminologie scientifique cynégétique en langue courante

Autor:
Publicația: Meridian Critic / Analele Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava. Seria Filologie. A. Lingvistică, B. Literatură, 24 (1), Secțiunea Limbă și comunicație, p. 211-218
p-ISSN:2069-6787
Editura:Editura Universităţii din Suceava
Locul:Suceava
Anul:
Rezumat:This paper aims at pinpointing a series of speech situations within the area of technical discourse which show that the scientific terminology has gradually permeated everyday speech. Our analysis will focus on the hunting-related terminology, as a subfield of the forestry domain. The lexical richness and the beauty of the hunting-related phrases which have come to be commonly used in everyday speech demonstrate that the scientific discourse is not an isolated area in the language economy but a generous field offering any speaker the possibility to actuate legitimate interferences throughout the communication act.
Cuvinte-cheie:speech situations, scientific discourse, scientific terminology, forestry, hunting
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

270Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
43Daniela Rovența-FrumușaniSemiotica discursului științificEditura Științifică1995
91Roman JakobsonEssais de linguistique générale
I. Les Fondations du langage, II. Rapports internes et externes du langage
Éditions de Minuit1963, 1973

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: