Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Direct and secondary object ditransitive structures in Old Romanian

Autor:
Publicația: Linguistica Atlantica, 33 (2), p. 25-37
Thematic volume: Old Romanian: Diachronic syntax and semantics
p-ISSN:1188-9932
Editura:Atlantic Provinces Linguistic Association
Locul:Newfoundland
Anul:
Rezumat:In the present article we investigate the ditransitive syntactic construction involving a [+animate] direct object and a [-animate] secondary object. The configuration, which was inherited from Latin, distinguishes Romanian from the other Romance languages, in which the corresponding pattern involves an indirect and a direct object. In Old Romanian, the pattern is well represented, being encountered in all types of texts. The configuration is examined in the following areas: the verbs that allow for it; the realizations of the secondary object; its particularities in Old Romanian texts.
Cuvinte-cheie:Old Romanian, ditransitive verbs, direct object, secondary object
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

57Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf

Referințe în această publicație: 7

51Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
85Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
15Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
124Gheorghe Chivu (ed.)Codex Sturdzanus
Studiu filologic, studiu lingvistic, ediţie de text şi indice de cuvinte
Editura Academiei1993
64Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
179Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
79I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: