Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Vorovi / vorbi

Autor:
Publicația: Limba Română (Chișinău), XVI (11-12), p. 65
p-ISSN:0235-9111
Editura:Revista „Limba Română”
Locul:Chișinău
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 13

8Ion GhețieGraiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea și al XVI-lea (până la 1521)Editura Academiei2000
69Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
191Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
42Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
58Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
55Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
86Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
51Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
6Dimitrie MacreaPalatalizarea labialelor în limba românăDR, IX, 92-1601936-1938pdf
202Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
84Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: