Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

A Corpus Study of Metaphors in the Abstracts of Biomedical Articles

Autor:
Publicația: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 18, p. 110
p-ISSN:1582-9960
Editura:Universitatea Petru Maior
Locul:Târgu Mureș
Anul:
Rezumat:Just as everyday language uses metaphors to introduce new notions by referring to analogies and similarities, so does the language of medicine. The purpose of this study was to identify and explain the use and meanings of metaphors in a corpus of abstracts of 31 articles in the field of orthopaedics. The tokens were categorized according to their meaning under distinct headings. The study identified forty-three tokens, the meaning of some of which being subjected to analysis and explanations.
Cuvinte-cheie:biomedical articles, metaphor, token, corpus-based research, orthopaedics
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 1

137George Lakoff, Mark JohnsonMetaphors we live byThe University of Chicago Press1980; 2003html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: